Picture 9 Picture 10 Picture 11 Picture 12
Phelsuma breviceps Phelsuma breviceps Phelsuma cepediana Phelsuma guimbeaui
Picture 13 Picture 14 Picture 15 Picture 16
Phelsuma klemmeri Phelsuma klemmeri Phelsuma laticauda angularis Phelsuma lineata elanthana