Picture 17 Picture 18 Picture 19 Picture 20
Phelsuma lineata elanthana Phelsuma grandis Phelsuma madagascariensis madagascariensis Phelsuma madagascariensis madagascariensis
Picture 21 Picture 22 Picture 23 Picture 24
Phelsuma parva Phelsuma rosagularis Phelsuma seippi Phelsuma serraticauda